Elektroporácia

Elektroporácia bola významným objavom minulého storočia, za ktorý bola udelená Nobelova cena za chémiu (Peter Agre a Roderick MacKinnon, rok 2003). Pôsobením presne definovaného elektrického prúdu sa v samotných bunkách ľudskej kože vytvoria mikroskopické otvory – elektropóry, cez ktoré sa do hĺbky tkanív i do samotných buniek môžu dostávať z ich okolia substancie, ktoré boli pôvodne prítomné iba na povrchu. Týmto mechanizmom môžeme docieliť mnohonásobne rýchlejší transport účinných látok z mnohých liečivých rastlín nanesených na povrch kože do jej hlbších štruktúr. To má bezprostredne za následok zintenzívnenie a zrýchlenie, a teda aj skrátenie regeneračného procesu.